Anmodning om deltagelse i Back2School-forløb

Udfyldes af forælder/værge
Forælder- eller værges telefonnummer
Forælder- eller værges mailadresse
Barnets oplysninger

Her bedes du skrive lidt om dig selv og dit/jeres barn, dit barns skolegang og hvad I håber at få ud af forløbet.